Håll dig själv i Topptrim!

Motionsföreningen Topptrim är en förening vars viktigaste principer är prestationslös motion för alla åldrar och livskvalitet med familjen i fokus.

För att stöda principerna och aktivera raseborgarna att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande, ordnar föreningen återkommande motionstillfällen i form av temavandringar på olika håll i Raseborg.

Verksamhet

Läs mera om Topptrims mission och vision.

Läs mer

Ladies Run (INHIBERAT)

Förbered er på årets Ladies Run!

Läs mer

Bildarkiv

Ta del av minnen tillsammans med Topptrim.

Läs mer