Föreningen

Motionsföreningen Topptrim r.f. bildades 23.3.2007 på Hotell Sea Front i Ekenäs. Föreningens syfte är att aktivt främja motionsutövning i olika former såsom vandring, stavgång, cykling, skidning och simning. Motionsutövningen är utan prestationskrav och inriktad på att främja egen hälsa och kondition i grupp eller som enskild.

Till medlem i föreningen godkänns alla personer som omfattar föreningens syfte. Verksamheten leds av föreningen styrelse. Årligen hålls ett ordinarie allmänt möte, årsmöte. Föreningens verksamhet baserar sig på frivilliga ”talkoinsatser”. Föreningen uppbär dock en liten årlig medlemsavgift som är uppbyggd att stöda familjemedlemmar och användas till premieringspriser och andra verksamhetsförutsättningar.

Föreningens hemort är Raseborg (som samtidigt är dess huvudsakliga verksamhetsområde) och språket är svenska.

VÄLKOMMEN

Antal medlemmar 31.12.2011 var 224 personer

 

Leave a Comment