Temavandring på Nylands Brigads område 24.4.2014

Vädrets makter gynnade till fullo vårens första temavandring. Totalt deltog 24 personer i den mycket intressanta vandringen. Kapten i a. Hans Wikström var en mycket sakkunnig guide, som bekantade oss med Brigadområdet och dess historia från 1900 talets början fram till nutid. Kaptensbostället och dess historia som sträcker sig tillbaks till 1600 talet var vandringens andra deltema. Historien täckte svenska tiden, ryska tiden och självständighetens början fram till nutid där Hans med hjälp av nuvarande vyer och bilder beskrev utvecklingen och byggnationen. Vandringen avslutades på Soldathemmet där de manliga deltagarna fick återuppleva “Sotkus munkar”. Ett Stort Tack till Hans för den levande och väl förberedda beskrivningen av området och livet i” Drakan”.

1 Comment

  1. Topptrim on February 1, 2015 at 11:48

    […] Tema Nylands Brigad 24.4.2014 […]

Leave a Comment