Motionsföreningen Topptrim höll sitt årsmöte lördagen den18 febr 2017 på Hotel Sea-Front, Ekenäs

Mötet samlade 17 medlemmar .
Harriet Ulriksson återvaldes enhälligt till ordförande .
Jan- Peter Stenvall  och Jeanette Kiuru önskade avgå ur styrelsen. Som nya styrelseledamöter invaldes Inger Högberg, och som föreningens sekreterare Ann-Maj Gabrielsson. Ledamöterna Britta Lignell, Elisabeth Strandström, och Ann-Mari Jansson som också valdes till föreningens kassör fortsätter. Som verksamhetskoordinator utanför styrelsen fortsätter Carl- Gustav Wiberg .

Efter mötet samlades ett 50-tal medlemmar med gäster  i hotellets  restaurang för att fira vår traditionella midvinterfest. God mat,premieringar dans och lotteri hörde till programmet. Mos’n Boman hade engageras som artist och lockade fram många glada skratt. En fin kväll i goda och glda vänners sällskap, just som det skall vara.

 

 

 

Leave a Comment