MEDLEMSBREV 1 / 2020

Mars 2020
Bästa medlem och motionär,det har blivit dags för årets första medlemsbrev!


FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Motionsföreningen Topptrim rf höll sitt årsmöte på Villa Smakhus lördagen 15.2.2020 före
midvinterfesten. I årsmötet deltog 14 medlemmar.


MIDVINTERFESTEN
Medlemmarna i Motionsföreningen Topptrim rf firade MIDVINTERFEST lördagen 15.2.2020 på
Villa Smakhus i Ekenäs. På programmet fanns välkomsthälsning, mat och kaffe, premieringar,
dans till musik av Bernt Pihlström, lotteri, m.m.
Midvinterfesten samlade 33 personer. TACK för deltagandet och det goda festhumöret!


PREMIERINGAR PÅ MIDVINTERFESTEN 15.2.2020
Vandringspriset 2019 ”Ledarpokalen”: Ulf Heimberg
Vandringspriset 2019 ”Årets motionär”: Cay och Veronica Söderlund
Vandringspriset 2019 ”Årets talkoinsats”: Micael och Lea Heimberg
Vandringspriset 2019 ”Cykelpokalen” Olavi Qvist
Vandringspriset 2019 ”Allmän motion” Eva Gröning
Motionslådornas skötare Gun-Maj Lindgren, Marianne Isaksson-Heimberg, Annette Virranvuo,
Gunvor Ekholm, Elisabeth Strandström, Inger Högberg, fick erkänsla för den fina skötseln av
motionslådorna med ett gåvokort.


MEDLEMMARNAS E-POSTADRESSER
För att undvika portokostnaderna för utskick av medlemsbrev och för att underlätta
kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna kan du gärna meddela din e-postadress.
Meddela då ifall du i framtiden önskar få t.ex. medlemsbrev och annan föreningspost
skickat per e-post. Det enklaste sättet är att skicka ett e-postmeddelande till
harriet.ulriksson@gmail.com eller annmaj.gabrielsson@gmail.com och då får vi uppgifterna direkt
från avsändaradressen.


TOPPTRIM PÅ INTERNET
Facebookgruppen: Motionsföreningen Topptrim är en öppen grupp vilket innebär att alla som
har ett Facebook-konto kan ta del av informationen. För att kunna delta aktivt (t.ex. gilla samt göra
inlägg) måste man dock vara medlem i gruppen. Medlem blir du genom att du begär tillstånd att få
gå med och väntar på att någon som redan är medlem godkänner dig. Observera att medlemskap i
FB-gruppen inte kräver medlemskap i föreningen!
Hemsidan www.topptrim.fi är stället där du säkrast hittar den senaste informationen, t.ex.
rapporter med text och bild från temavandringar och andra evenemang, medlemsbrev,
motionslådor m.m.


MOTIONSLÅDORNA
Vi har för tillfället 12 motionslådor och vi hoppas på fortsatt livligt motionerande och antecknande
i häftena. På hemsidan www.topptrim.fi finns kartor över lådornas placering samt besöksstatistik.
Bland besökarna utlottas köpkort à 20 euro som är gångbara i alla K-affärer och K-Rautia. Man
behöver inte vara medlem för att anteckna sitt namn och delta i utlottningen.


FÖRELÄSNING 8.4 OM KOST (RÅDGIVNING) VID DIABETES 2
Kostrådgivare Kati Sell föreläser onsdagen 8.4 kl. 18.00 under rubriken ”Kost (rådgivning) vid
diabetes 2”, samt förebyggande av diabetes 2. Föreläsningen är öppen för alla intresserade
och avgiftsfri. Föreläsningen hålls i Sigurd Snåresalen, Raseborgsvägen 8 i Ekenäs. I samband
med föreläsningen ordnar Topptrim ett litet lotteri. Varmt välkomna!


GÅNG- OCH CYKLINGSEVENEMANG 24.5
Söndagen den 24.5 ordnas ett gång- och cyklingsevenemang med Tenala IF. Träff kl. 12.00
vid sportplanen i Tenala. Vandring 7 km eller cykling 19 km eller en kortare cykling på 5 km.
Topptrim ordnar lotteri. På förfrågningar svarar Carl-Gustav Wiberg, tel. 040 750 0230.


PETANQUE I SKOGBY
Vi kommer att spela petanque i Skogby tillsammans med Skogby UF under sommaren. Mera
information kommer i nästa medlemsbrev.


TEMAVANDRING I GAMLA STAN I EKENÄS 11.6
Guidad vandring i gamla stan i Ekenäs torsdagen 11.6 kl. 18.00. Vi träffas på Ekenäs torg kl.
18.00. Vår guide är Viveca Blomberg. Avgiften för temavandringen är 5 euro per person, betalas
på plats. Tag jämna pengar med! Efter vandringen gör vi ett besök på café (om man så vill) och
dricker en kopp kaffe, som man betalar själv. På frågor om temavandringen svarar Carl-Gustav
Wiberg, tel. 040 750 0230.


LADIES RUN 11.7
Motionsföreningen Topptrim och Premarin ordnar för tredje året Ladies Run lördagen 11.7.2020 i
Predium. Ladies Run ordnas som en del av Predium Jippo. Starten sker kl. 12.00. Sträckan är 7,5
km och har en saftstation vid Villa Kosthåll i Skogby.
Ladies Run är ett motionslopp för damer i alla åldrar, att löpa eller gå, med eller utan tid och alla
deltagare får medalj. Banans underlag är både sand och grusvägar utan stigningar. Du kan redan
nu anmäla dig! Deltagaravgiften är 15 euro och av den summan går en del till Rosa-bandet
insamlingen. Anmälan sker genom att betala in avgiften på konto FI66 5549 6620 0924 49,
mottagare Ladies Run / Motionsföreningen Topptrim rf, 15,00 euro/deltagare, i
meddelanderutan anges deltagarens/deltagarnas namn. Man bör vara på plats senast kl. 11.00 för
att få sin nummerlapp. De som vill anmäla sig på plats bör göra det senast kl. 11.30 (kontant
betalning!). Info finns på Topptrims och Premarins hemsidor samt Facebook: Ladies Run. På
förfrågningar om Ladies Run svarar Ulf Heimberg tel. 040 843 9949.


SOMMARCYKLING 24-26.7
Sommarcyklingen går av stapeln fredag-söndag 24-26.7 med Konditionsfrämjandet i
Östnyland som gäst. Samling fredag kl. 12.00 vid Högsand, Högsandsvägen 30, Lappvik
(Hangö). Övernattning i Högsand, pris 43,00/person/dygn (lakan och handduk ingår) + måltider
betalas av deltagarna. Närmare info om cyklingen kommer i nästa medlemsbrev. Bindande
anmälan till sommarcyklingen senast 27.3 till Harriet Ulriksson tel. 040 530 0123 eller CarlGustav Wiberg tel. 040 750 0230.


CYKELKILOMETRAR
Bland alla de 17 personerna som skickat in sina cykelkilometrar för år 2019, föll lotten på Stefan
Sarkanen som fick ett 30 euros gåvokort till K-butikerna. Samla igen era cykelkilometrar, för att
meddela dem när året är slut.


MOTIONSDAGBOKEN
19 aktiva medlemmar hade lämnat in poängen för motionsdagboken 01.07-29.12.2019. Pokalen
”Allmän motion” gick till Eva Gröning. Var och en kan samla sina motionspoäng på eget papper
fr.o.m. 1.3 och meddela dem när året är slut. Alla motionspass som varat minst 30 minuter ger en
poäng (kan bli många poäng per dag!). Som motionspass räknas promenad, stavgång, löpning,
cykling, gymnastik, simning, skidåkning, dans m.m. Bland alla aktiva medlemmar utlottas pris vid
årets slut.
OBS! Som deltagare i våra evenemang är du inte försäkrad från föreningens sida !

 


Motionsföreningen Topptrim rf:s styrelse år 2020:
Harriet Ulriksson, ordförande tel. 040 530 0123 harriet.ulriksson@gmail.com
Ulf Heimberg, viceordförande tel. 040 843 9949 ulf.heimberg@surfnet.fi
Ann-Maj Gabrielsson, sekreterare tel. 040 592 3530 annmaj.gabrielsson@gmail.com
Ann-Mari Jansson, kassör
Inger Högberg
Britta Lignell
Elisabeth Strandström
Carl-Gustav Wiberg, verksamhetskoordinator, 040 750 0230, cg.wibbe@gmail.com


VERKSAMHETSPLAN 2020
15.2.2020 lördag kl. 17.00 Årsmöte på Villa Smakhus i Ekenäs
15.2.2020 lördag kl. 18.30 Midvinterfest på Villa Smakhus i Ekenäs
8.4.2020 onsdag kl. 18.00 Föreläsning med kostrådgivare Kati Sell i Sigurd Snåresalen
24.5.2020 söndag kl. 12.00 Gång- och cyklingsevenemang med Tenala IF
11.6.2020 torsdag kl. 18.00 Temavandring, guidad vandring i Gamla stan i Ekenäs
Sommaren Petanque i Skogby med Skogby UF
11.7.2020 lördag kl. 12.00 Ladies Run i Predium
24-26.7.2020 fredag-söndag Sommarcykling i Högsand med KF i Östnyland som gäst


MEDLEMSAVGIFT 2020
Årsmötet 15.2 fastställde medlemsavgiften till samma som tidigare, 10 euro för första
familjemedlem och 5 euro för varje därpå följande familjemedlem. Medlemsavgiften betalas
senast 30.3.2020, kontonummer och meddelande enligt bankgirot här nere.
Mottagarens IBAN BIC
kontonummer FI58 5549 6620 0520 47

Mottagare Meddelande
Motionsföreningen Topptrim r.f.


MEDLEMSAVGIFT 2020
Betalarens
namn och Namn:
adress Adress:
E-post:
Underskrift

Från konto nr Förfallodag Euro
30.3.2020

Leave a Comment