Topptrim aktiverar till motion

Motionsföreningen Topptrim är en förening vars viktigaste principer är prestationslös motion för alla åldrar och livskvalitet med familjen i fokus. Föreningens målsättning är att vara motionsaktör för hela Raseborgs region, vilket betyder att även ickemedlemmar kan delta i föreningens aktiviteter. Föreningens största enskilda motionsarrangemang är Raseborgsruset som senaste år lockade nästan 600 personer till en friluftsupplevelse med förtecknet motion.

För att stöda principerna och aktivera raseborgarna att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande, ordnar föreningen veckovis återkommande motionstillfällen i form av måndags cyklingar  och temavandringar med träff  eller utgångspunkt på olika håll i Raseborg. Motion i anslutning till de utlagda motionslådorna är dock det mest frekventerade motionstillfällena. Här deltog över 1000 personer med närmare 26 000 prestationer 2012.

Motionslådornas antal utökas hela tiden och placeringarna kan följas upp under fliken motionslådor. Tre gånger i året premieras 45 aktiva motionslåde-motionärer, dessutom lottas olika pris som bl.a. köpkort ut till personer som deltagit i föreningens övriga aktiviteter eller lämnat in sitt motionskort i januari, maj och oktober med varukassar. Alla som deltagit i den ledda motionen och/eller genom motionslådorna eller lämnat in motionskort deltar i utlottningen oberoende om man är medlem i föreningen eller ej.

Synnerligen aktiva motionärer kan också få föreningens bronspins med krans som en symbol på att man värnar om sin hälsa genom att motionera regelbundet.
Föreningen har ett aktivt samarbete med Konditionsfrämjandet i Östnyland rf. se mer på http://www.kfost.fi/startsidan/

 

Medlemsförmåner Som ny medlem får du en reflexväst som tryggar dig i trafiken, dessutom har du möjlighet att köpa föreningens dräkt förmånligt, tag kontakt med Harriet . Som tecken på att du anslutit dig till en förening som månar om din hälsa får du också en pins att ha i kragen. Pinsen är föreningens logo.

Föreningen hyr också ut partytält till sina medlemmar. Hyra för tält 3×3 m = 50 € och för 8×4 m= 100 €. Hyrestiden max en vecka. Tag kontakt med Carl-Gustav Wiberg tel 040-752 5923

Föreningens stadgar – Ladda ner >>

Motionskort – Ladda ner >>

Västis artikel 30.3.2012

Leave a Comment