Topptrim

Håll dig själv i Topptrim!

Motionsföreningen Topptrim är en förening vars viktigaste principer är prestationslös motion för alla åldrar och livskvalitet med familjen i fokus.

Föreningens målsättning är att vara motionsaktör för hela Raseborgs region, vilket betyder att även icke medlemmar kan delta i föreningens aktiviteter.

För att stöda principerna och aktivera raseborgarna att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande, ordnar föreningen motionstillfällen som kan vara vandringar och cyklingar på olika håll i Raseborg. Motion i anslutning till de utlagda motionslådorna är föreningens främsta motionsform. Motionslådornas antal kan utökas, och placeringarna följs upp.

Motionslådornas kartor finns på en separat sida.

Aktuellt

För att följa med föreningens verksamhet och läsa om aktuella evenemang, gå in på vår grupp på Facebook.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 10 euro. Kontakta ordförande per epost för betalningsinstruktioner (uppgifter nedan).

Kontakt

Ordförande
Harriet Ulriksson tel. 040-530 0123
e.post: harriet.ulriksson@gmail.com