Styrelsen

 

Ordförande: Harriet Ulriksson tel. 040-530 0123  e.post: harriet.ulriksson@gmail.com

Henrénbacken 1, 21600 Pargas

Viceordförande: Minna Opara  tel. 0445143909  e.post: minna.lounemaa@gmail.com

Sekreterare: Ann-Maj Gabrielsson e.post: annmaj.gabrielsson@gmail.com

Kassör: Ann-Mari Jansson tel. 044-0561117 e.post: ammo.jansson@gmail.com

Ledamot: Ulf Heimberg tel. 040-8439949 e.post:  ulf.heimberg@surfnet.fi

Skogbyvägen 100, 10680  Skogby

Ledamot: Britta Lignell tel. 0400-568 640 e.post:   brittalignell1@gmail.com

Ledamot: Inger Högberg tel. 040-590 1859

Ledamot: Stig Lindström stigulind@gmail.com

Ledamot: Siv Bäckman 0400-610869 siv.backman@gmail.com

Utanför styrelsen:

Verksamhetskoordinator: Carl-Gustav Wiberg tel. 040-750 0230 e.post: cgwibbe@gmail.com