Bli medlem

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Ni kan bli medlem genom att skicka en anmälan via kontaktformuläret och sedan betala medlemsavgiften enligt instruktionerna.

 

Betala in 10 euro för första familjemedlem och 5 euro för varje därpå följandefamiljemedlem.

Andelsbanken Raseborg

FI58 5549 6620 0520 47