Topptrim aktiverar till motion

Motionsföreningen Topptrim är en förening vars viktigaste principer är prestationslös motion för alla åldrar och livskvalitet med familjen i fokus. Föreningens målsättning är att vara motionsaktör för hela Raseborgs region, vilket betyder att även icke medlemmar kan delta i föreningens aktiviteter.

För att stöda principerna och aktivera raseborgarna att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande, ordnar föreningen motionstillfällen som kan vara vandringar och cyklingar på olika håll i Raseborg.
Motion i anslutning till de utlagda motionslådorna är föreningens främsta motionsform. Motionslådornas antal kan utökas, och placeringarna följs upp.
Som mest har föreningens motionslådor haft 41.705 motionsprestationer år 2015
Tre gånger i året premieras aktiva motionärer med köpkort, dessutom lottas ut olika pris till motionärer som deltagit i föreningens övriga aktiviteter.

Föreningen har ett aktivt  samarbete med konditionsfrämjandet i Östnyland, Skogby Idrottsklubb och med företaget Premarin.

 

Medlemsförmåner

Som ny medlem får du en reflexväst som tryggar dig i trafiken. Som tecken på att du anslutit dig till föreningen och månar om din hälsa får du också ett pins att ha i kragen. Pinsen har föreningens logo.

 

Varför motionera, vad ger motion till kroppen

 • Hjärtats slagvolym ökar och du får bättre syreupptagningsförmåga. När cellerna kan ta uppmera syre kan kroppen lättare ta hand om förhöjda blodfetter och stresshormoner vilka avlastar hjärtat och förbättrar humöret och sömnen.
 • Vilopulsen blir lägre.
 • Energiförbrukningen ökar.
 • Blodsockernivån sjunker.
 • Blodvolymen ökar genom fler röda blodkroppar.
 • Signalsubstanser som dopamin och serotonin frigörs vilket motverkar depression och smärta.
 • Immunförsvaret blir bättre.
 • Nybildning av celler i hjärnan förbättrar minne, inlärning och koncentrationsförmåga.
 • Muskelstyrka ökar vilket gör att du orkar hålla uppe kroppen ordentligt, lyfta, bära osv.
 • Hållfastheten i leder, ledband och senor förbättras.
 • Kolesterolhalten minskar

 

Källor: Stefan Emanuelsson, Ulf Ellervik, Friskis & Svettis och Vårdguiden

Leave a Comment